Arta actorului

   Pasiunea pentru artă și preocuparea pentru frumos reprezintă azi statutul privilegiat al teatrului în rândul științelor umaniste, simbol al exersării creativității și manifestării autentice a personalității artistice. Dacă azi pedagogia propune diferite conținuturi ale învățării în funcție de gradul de maturizare intelectuală, imaginația nu are vârstă, este într-o perpetuă căutare spirituală.

   Astfel teatrul, alături de muzică, dans și desen, reprezintă stimularea valorică a competenței estetice, condiție primordială a autenticității sistemului de învățământ, deoarece personalitatea, caracterul și comportamentul vor purta amprenta informației pe care o prelucrăm. Devenim ceea ce gândim și simțim, iar în acest context arta devine suportul dezvoltării noastre spirituale. Într-o societate în care prezentul este ancorat într-o continuă efervescență, rolul școlii devine cu atât mai important în capacitatea sa de a dezvolta calitățile morale, artistice și fizice ale membrilor societății.

   Necesitatea unei educații orientate tot mai mult spre formarea şi dezvoltarea creativităţii, unde artele și preocuparea pentru frumos să constituie o constantă prioritate, poate conduce la dezvoltarea suportului nostru spiritual, poate singurul responsabil cu îmbogățirea calitativă a vieții noastre.

 Inspector Școlar pentru Arte,

Prof. Florian Stoica

 
Canalul secție arta actorului
logo_olmp_tea