Cultura Generala

Elevii Colegiului Național de Arte ”Regina Maria” Constanța studiază, pe lângă disciplinele de specialitate, și pe cele de cultură generală, conform planurilor-cadru aprobate de Ministerul Educației Naționale.

Absolvenții clasei a VIII-a participă la Evaluarea Națională, examen ce reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competențelor dobândite pe parcursul înățământului gimnazial. De asemenea, vor susține probe de aptitudini, în funcție de secția la care doresc să își continue studiile.

Absolvenții de liceu vor susține probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat la următoarele discipline:

–   limba și literatura română (proba E)

–   istorie (proba E – proba obligatorie a profilului)

– geografie, logică şi argumentare, psihologie, economie, filosofie           (proba E – proba la alegere)*

*Pentru proba scrisă la alegere elevii vor opta pentru una dintre disciplinele menționate anterior.