Sculptura

Sculptura sunt una dintre cele mai vechi forme de arte vizuale existente și una dintre cele mai vizibile forme de artă publică, fiind totodată una dintre principalele tipuri de artă plastică.
Sculpturile sunt în mod tradițional reliefuri sau obiecte tridimensionale independente.
Materialele tradiționale de sculptură sunt: marmura/piatra, lemnul, bronzul și lutul.

Modelajul, sculptura, studiul corpului și al figurii umane în volum sunt discipline de bază în formarea artistică vizuală, prin care se urmarește dezvoltarea însușirilor native ale elevilor și lărgirea orizontului cultural.

001
004
003
005
atelier_01
002
006
sculptura_04
007