Oferta educațională

Arta actorului

Specializarea ARTA ACTORULUI, infiintata in anul 2015, atrage foarte mulți elevi talentati interesați de acest domeniu. Pentru anul şcolar 2022– 2023 s-au propus 12 locuri pentru clasa a IX-a. La finalul clasei a XII-a, in urma sustinerii examenului in vederea obtinerii atestatului, absolventii vor avea specializarea „Instructor de teatru”.

Disciplinele studiate sunt:

  • arta actorului, euritmie, elemente de esteticã şi teoria teatrului, istoria teatrului şi a artei spectacolului universal şi românesc, educaṭie muzicalã şi vizualã.

Coregrafie

CLASELE V – XII – SPECIALITATEA: COREGRAFIE

Educație artistică de specialitate: Dans clasic /Dans de caracter / Dans românesc / Dans contemporan / Repertoriu Ansamblu / Individual Istoria baletului La sfârșitul studiilor, elevii vor obține un certificat de competențe profesionale – nivel 4 în profilul: Instructor coregraf.

Arte vizuale

CLASELE V-XII – SPECIALITATEA ARTE VIZUALE

Educație artistică de specialitate: Studiul formelor în desen / culoare / volum / Studiul compoziției / Atelier / Desen proiectiv

/ Elemente de perspectivă / Crochiu / Istoria artelor plastice și a arhitecturii / Procesarea computerizată a imaginii

La  sfârșitul  studiilor,  elevii  vor  obține  un  certificat  de

competențe   profesionale   –   nivel   4   în profilul:desenator

tehnic pentru arhitectură și design / tehnician pentru tehnici artistice

Muzică

CLASELE I-XII – SPECIALITATEA MUZICĂ

Educație artistică de specialitate: Instrument principal

/ Artă vocală / Teoria muzicii / Muzică de cameră / Ansamblu instrumental / Coral / Pian Complementar / Armonie / Forme inițiere vocală / Istoria muzicii

La sfârșitul studiilor, elevii vor obține un certificat  de

competențe    profesionale    –    nivel    4    în   profilul: instructor muzical

.

Spectacol Ziua școlii

Spectacol Ziua școlii

Strategia de dezvoltare instituțională

VIZIUNEA ŞCOLII

 Să descoperi artistul din tine și să deschizi drumurile spre calea artei ca expresie a armoniei, a frumosului, a proporției, a posibilității, a trăirii autentice!

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE REGINA MARIA – Constanța își propune ca printr-o îmbinare echilibrată a tradiției cu inovația ca metodă se stimulare a creativității să formeze o personalitate armonioasă, creativ-pragmatică, de succes, atașata valorilor perene, naționale și universale, să formeze din fiecare copil, un cetățean european democratic și performant.

MISIUNEA ŞCOLII

                 Școală  pentru toți viitorii artiști, educație pentru fiecare!

Colegiul Naţional de Arte ”Regina Maria” este o instituţie şcolară-vocaţională a cărei misiune este aceea de a  asigura cadrul propice desfăşurării unui învăţământ de calitate, dezvoltând permanent talentul tinerilor şcolari constănţeni, pregătind viitorii artişti, cetăţeni activi şi creatori,capabili să se întegreze pe piaţa muncii de tip european.

Misiunea Colegiului Naţional de Arte “Regina Maria” din  Constanţa este aceea de a obţine performanţe artistice şi pregătirea resurselor umane pentru meseriile artei şi ale educaţiei.

Şcoala îşi propune un învăţământ pentru întreaga viaţă. Obiectivul principal al proiectului este în primul rând de a asigura elevilor o pregătire teoretică şi practică la un nivel cât mai apropiat de cel existent pe plan european.

Ne derulăm activitatea, având ca motto : ,,ARTIŞTI, PE SCENA EDUCAŢIEI”.

ŢINTELE STRATEGICE

  1.  Orientarea managementului școlii în direcţia cultivării specificului educaţional artistic
  2. Menţinerea unei şcoli performante în domeniul artistic prin selecția/ adaptarea/ difersificarea strategiilor didactice
  3. Asigurarea dezvoltării profesionale și a evoluției în carieră ca urmare a recrutării, selecţiei și formării continue a cadrelor didactice
  4. Cresterea prestigiului Colegiului Național de Arte Regina Maria, Constanța prin promovarea proiectelor, programelor și a performanțelor în domeniul artistic