Scurt Istoric al Colegiului

Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” Constanţa funcţionează, ca unitate şcolară cu profil artistic, din anul 1956, sub denumirea de Şcoala de Muzică şi Arte Plastice, în sediul unei Şcoli Greceşti din oraş.

Instituţia şi-a menţinut rolul de centru de formare iniţială şi continuă în domeniul artistic, pentru toate generaţiile de absolvenţi, de la înfiinţare până în prezent. Ca bază de formare iniţială, unitatea şcolară a funcţionat pentru ciclurile primar şi gimnazial până în anul 1961, când şi-a extins cifra de şcolarizare cu clase de liceu, iar în anul 1968, cu profil uman şi real, specializările muzică şi arte plastice.

În anul 1970, se separă în Liceul de Muzică şi Liceul de Arte Plastice, singurele unităţi şcolare vocaţionale de acest tip din Dobrogea. Acestea au funcţionat până în anul 1977 când, prin ordinul de desfiinţare a liceelor de artă, şi-au pierdut identitatea şi administraţia, clasele liceale fiind transferate Liceului Pedagogic, iar cele primare şi gimnaziale la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12 din Constanţa.

În anul 1984, se mută în clădirea noua, modernă, proiectată de arhitectul Dan Panaitescu, sub denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 42, cu profil artistic, muzică, arte plastice şi coregrafie.

În anul 1990, Liceul de Artă şi-a redobândit identitatea de unitate şcolară liceală, cu clasele I-XII, filieră vocaţională, specializările – muzică, arte vizuale şi coregrafie.

Începând cu 1 septembrie 2006, prin OMEC, cu acordul Casei Regale a României, unitatea de învăţământ a primit denumirea de Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, la festivitatea organizată cu prilejul Zilelor Şcolii participând şi Alteța Sa Regală Principesa Margareta.

start

Denumiri purtate anterior, în ordine cronologică:

Şcoala Elementară de Arte 1956 – 1961
Liceul de Muzică şi Arte Plastice 1966 – 1970
Şcoala Medie de Muzică şi Arte Plastice 1961 – 1966

Liceul de Muzică 1970 – 1977
Liceul de Arte Plastice 1970 – 1977
Liceul Pedagogic – Clase de Artă 1977 – 1980

Şcoala Generală Nr. 12 cu Clase de Artă 1977 – 1984
Şcoala generală Nr. 42 cu Clase de Artă 1984 – 1990
Liceul de Artă 1990 – 2006
Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” Constanţa 2006.