Studii Teoretice

Teoria muzicii

                  Studiul disciplinei Teoria muzicii – solfegiu – dicteu muzical oferă elevilor oportunitatea operării cu un limbaj universal, cu ajutorul căruia se poate citi, analiza, nota si reda orice creaţie muzicală, câştigând echivalenţă între activitatea de cunoaştere si cea artistică.

Complexitatea fenomenului muzical, derivat în esenţă din dubla ipostază a muzicii, aceea de ştiinţă şi de artă, implică multiple domenii specifice de studiu, precum şi multiple planuri educative: estetică, cognitivă, educativă şi chiar fizică. În ipostaza ei de ştiinţă, muzica se ocupă de studiul şi cercetarea legităţilor şi raporturilor care structurează creaţia sa, domeniu în care se înscrie Teoria muzicii – solfegiu – dicteu muzical. Prin definiţie, această disciplină se încadrează în categoria disciplinelor teoretice de specialitate prin dezvoltarea auzului, simţului ritmic, melodic, armonic si polifonic al elevului. Activităţile practice sunt reprezentate substanţial de solfegiere şi dicteul muzical.

În contextul unor cerinţe profesionale sporite, structura şi conţinutul actual al programei, permite de fapt o abordare flexibilă şi implicit o mare libertate profesorului în selectarea demersului didactic, a căilor, metodelor şi mijloacelor utilizate.

Obiectivele disciplinei TEORIA MUZICII urmaresc insusirea si aprofundarea elementelor de limbaj muzical de catre tinerii muzicieni, oferindu-le posibilitatea dezvoltarii aptitudinilor specifice educatiei muzicale specializate.

Aceasta disciplina teoretico- aplicativa pune bazele studiului muzicii, fiind prezenta in toate treptele de invatamant de la clasa I pana la aXIIa si continuand in invatamantul universitar, urmarind sa formeze deprinderi temeinice in vederea unei performante de cea mai inalta tinuta artistica.

Incepand cu primele clase elevii isi insusesc treptat elementele de limbaj muzical (note, durate, masuri, game, etc.), pe parcursul anilor de studiu ei capatand deprinderile de a utiliza aceste cunostinte in cadrul unor aplicatii din ce in ce mai complexe.

studii teoretice

Clasa pregatitoare

Admiterea micilor candidati in clasele pregatitoare se realizeaza prin sustinerea unei testari a aptitudinilor muzicale, astfel:

 • Testarea auzului muzical prin intonarea unor sunete indicate de profesor;
 • Testarea simtului ritmic prin intonarea unui fragment ritmic indicat de profesor;
 • Testarea memoriei muzicale prin intonarea unui scurt fragment melodic indicat de profesor;
 • Testarea simtului muzical prin intoanarea unui cantecel la alegerea micului candidat.

Candidatii primesc note, admiterea lor realizandu-se in ordinea descrescatoare a acestor note si in functie de numarul de locuri disponibile.

 Clasele I- IV

Admiterea candidatilor in clasa I se realizeaza prin sustinerea unei testari a aptitudinilor muzicale, astfel:

 • Testarea auzului muzical prin intonarea unor sunete indicate de profesor;
 • Testarea simtului ritmic prin intonarea unui fragment ritmic indicat de profesor;
 • Testarea memoriei muzicale prin intonarea unui scurt fragment melodic indicat de profesor;
 • Testarea simtului muzical prin intoanarea unui cantecel la alegerea candidatului.

Candidatii primesc note, admiterea lor realizandu-se in ordinea descrescatoare a acestor note si in functie de numarul de locuri disponibile.

Odata admisi, elevii de la Profilul muzica vor avea in orar doua ore de Teoria muzicii saptamanal, ore desfasurate pe grupe de cate 9- 12 elevi din aceeasi clasa, in sali destinate special acestei discipline.

 

Clasele V- VIII

           Pentru elevii Colegiului care au absolvit clasele I- IV la Profilul muzica si doresc sa-si continue studiile la fel si in urmatorul ciclu de invatamant sunt inscrisi mai departe.

Elevii care au absolvit clasa a IVa in cadrul altei institutii de invatamant, pentru a fi admisi din clasa a Va la Profilul muzica, vor sustine o testare a aptitudinilor muzicale dupa cum urmeaza:

 • Testarea auzului muzical prin intonarea unor sunete indicate de profesor;
 • Testarea simtului ritmic prin intonarea unui fragment ritmic indicat de profesor;
 • Testarea memoriei muzicale prin intonarea unui fragment melodic indicat de profesor;
 • Testarea simtului muzical prin intoanarea unui cantec la alegerea candidatului.

Candidatii primesc note, admiterea lor realizandu-se in ordinea descrescatoare a acestor note si in functie de numarul de locuri disponibile.

Odata admisi, elevii de la Profilul muzica vor avea in orar doua ore de Teoria muzicii saptamanal, ore desfasurate pe grupe de cate 9- 12 elevi din aceeasi clasa, in sali destinate special acestei discipline, dar si ore de Ansamblu coral.

 Clasele IX- XII

Pentru admiterea in clasa a IXa la Profilul muzica se sustine un examen de admitere diferit in functie de sectia( instrumentul) la care doreste candidatul sa se inscrie:

 • Sectia pian- vioara
 • Sectia instrumente de suflat- corzi grave, percutie
 • Sectia teoretica

Pentru toate aceste sectii, in afara de recitalul la instrumentul ales, candidatii sustin un examen la disciplina Teoria muzicii, cu urmatoarele probe:

 • Proba de dicteu muzical (scrierea unui exercitiu melodic dictat de profesor, de 12- 16 masuri);
 • Proba de auz- recunoasterea intervalelor muzicale simple si compuse (iar pentru Sectia teoretica si a acordurilor majore si minore in cele trei stari);
 • Proba de solfegiu la prima vedere- intonarea unui exercitiu melodic de 14- 18 masuri;

Pentru Sectia canto clasic, in afara de recitalul sustinut, candidatilor li se vor testa aptitudinile muzicale in cadrul urmatoarelor probe:

 • Testarea auzului muzical prin intonarea unor sunete indicate de profesor;
 • Testarea simtului ritmic prin intonarea unor fragmente ritmice indicate de profesor;
 • Testarea memoriei muzicale prin intonarea unor scurte fragmente melodice indicate de profesor;
 • Testarea simtului muzical prin intoanarea unei scurte piese la alegerea candidatului;

Pe parcursul claselor IX- XII elevii vor avea cuprinse in orar disciplina Teoria muzicii, precum si alte disipline , Armonie, Forme muzicale si Istoria muzicii.

Sectiile instrumentale, pian- vioara si instrumente de suflat- corzi grave- percutie studiaza in cei patru ani doua ore saptamanal de Teoria muzicii, si cate o ora saptamanal de Armonie, Forme muzicale( ambele in clasele aXIa si aXIIa) si Istoria muzicii.

La aceste sectii se adauga in program ore saptamanale de Ansamblu orchestral.

Sectia teoretica studiaza in cei patru ani trei ore saptamanal de Teoria muzicii, o ora saptamanal de Istoria muzicii, in clasele IX- X cate o ora saptamanal de Armonie si Forme muzicale, iar in clasele XI- XII cate doua ore saptamanal la aceste discipline.

Sectia canto clasic studiaza cate o ora saptamanal de Armonie, Forme muzicale( ambele in clasele aXIa si aXIIa) si Istoria muzicii in cei patru ani, iar la disciplina Teoria muzicii, in clasele IX- X cate trei ore saptamanal, iar in clasele XI- XII cate doua ore saptamanal.

La aceste sectii se adauga saptamanal o ora de Ansamblu coral in clasele IX- X, si cate doua ore saptamanal in clasele XI- XII.