Coregrafie

DANS CLASIC

Cret Victoria
iliescu catalina
ianus alexandra
gologan bianca

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE „REGINA MARIA”

SECȚIA COREGRAFIE

Secția de coregrafie a Colegiului Național de Arte ,,Regina Maria’’, și-a redobândit identitatea în anul 1990, când Liceul de Artă de atunci a devenit unitate școlară cu filieră vocațională, profil uman, astfel absolvenții noștrii îmbină cursurile de cultură generală specifice liceelor umaniste cu pregătirea și desăvârșirea acestora ca viitori balerini.

Formarea profesională debutează cu ciclul gimnazial clasa a IV-a, până la cel liceal clasa a XII-a, admiterea la secția coregrafie constă într-un examen de evaluare a aptitudinilor ( aspect fizico-estetic, mobilitate, simț ritmic) improvizație.

În vederea îmbogăţirii ofertei educaţionale s-a introdus în regim opţional (C.D.S) disciplina – dans de caracter la ciclul liceal şi introducere ȋn dans contemporan la ciclu gimnazial 1 orǎ pe sǎptǎmânǎ. Examenul de admitere la liceu dă posibilitatea accederii la învățământul vocațional și a altor elevi decât, cei care studiază deja în colegiul nostru, examenul constă în probe care țin de testarea aptitudinilor (aspect fizico-estetic, mobilitate,simț ritmic) improvizație și dans românesc. În acest scop funcționăm cu grupă de dans clasic avansați și dans clasic începători, iar odată cu trecerea la forma de liceu superior clasele a XI-a și a XII apare grupa de dans contemporan.

Elevii din cls.a IV-a ai colegiului beneficiază de opțional – coregrafie care include ore de ritmică și inițiere coregrafică, începând cu anul școlar 2014-2015 s-a reînființat clasa a IV-a cu program integrat de artă.

Recunoaşterea naţională şi internaţională a competenţelor și performanţelor obţinute de elevi în procesul de pregătire teoretică şi practică la specialitatea coregrafie sunt concretizate prin obţinerea de: diplome, premii, menţiuni, premii speciale, medalii, invitaţii, scrisori de mulţumire și mediatizare în mass media locală, națională și internațională.

 

Elevii secției de coregrafie colaborează cu Teatrul de Operă și Balet ,,Oleg Danovski’’atât în spectacolele de balet cât și în spectacolele de operă, participă la turneele din țară și de peste hotare, sunt actualii prim-soliști, soliști sau corp ansamblu ai teatrului.

 

Testarea aptitudinilor în vederea înscrierii în cls.a V-a se va realiza în cursul lunii iunie 2016, a doua sesiune se va organiza în septembrie 2016. Inscrierea elevilor la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” – secția coregrafie se face în baza unui dosar ce va fi depus la secretariatul unității școlare și care va cuprinde:

 • copie certificat naștere copil;
 • copie cărți de indentitate părinți;
 • documente medicale(EKG, examen pulmonar, adeverință de la medicul de familie –„apt pentru efort fizic de performanță”);
 • cerere de înscriere la probele de aptitudini.

Probele de aptitudini au urmatoarele etape :

 1. evaluarea aspectului fizic (măsurarea înălțimii și cântărirea greutății corporale)
 2. evaluarea aptitudinilor motrice (mobilitate articulara, elasticitate ligamentara, detentă)
 3. evaluarea aptitudinilor artistice (improvizatie libera pe fond muzical)
 4. testare ritmica(reproducerea prin bătăi de palme a unor fragmente ritmice date).

       Probele de aptitudini vor fi evaluate cu Admis/Respins. Deciziile comisiei de evaluare sunt finale.

 

         La secția coregrafie, în limita locurilor vacante pe clase, admiterea la gimnaziu are loc prin testarea probelor de aptitudini, improvizatie libera pe fond muzical, reproducerea prin bătăi de palme a unor fragmente ritmice date, dans românesc.

PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA IN LICEELE VOCAȚIONALE


PREMII OLIMPIADE/CONCURSURI NAŢIONALE/ INTERNAŢIONALE

PREMII OLIMPIADA NATIONALA DE COREGRAFIE-BACAU-2015

REZULTATE CONCURSUL INTERNATIONAL DE DANS MAREA NEAGRA 2015

REZULTATE CONCURSURI 2014-2015 sem I

REZULTATE CONCURSURI 2014-2015 sem.II

               Evolutii deosebite ale elevilor premiati la olimpiade si concursuri nationale si internationale,prezentate pe scena salii Sergiu Celibidache, a Colegiului National de Arte:

Filmare1                   Filmare 2                    Filmare 3

În anul școlar 2013-2014 s-au obținut:

 • Premii etapa locală: 14 premii I;
 • Premii etapa naținală: 4 premii I, 3 premii II, 3 premii III și 2 mențiuni.
 • Premii etapǎ zonalǎ: 3 premii I, 2 premii II, 2 premii III;
 • Premii etapă națională: 3 premii I, 8 premii II, 3 premii III;
 • Premii etapă internațională: 4 premii I, 1 premiu II, 2 premiu III,
 • 1 Premiu special, 1 Premiu Special al Sponsorilor, FIB Sighişoara.

REZULTATE CONCURSURI 2014-2015 sem I

REZULTATE CONCURSURI 2014-2015 sem.II

DANS CONTEMPORAN

nita claudia_02
munteanu_florentina
Ignat Claudia
Ignat Claudia